Enfamiliehuse og tilbygning

Hvis du ønsker at bygge et nyt enfamiliehus eller bygge til på dit eksisterende enfamiliehus, skal du eller din rådgiver søge om byggetilladelse.

Du skal søge om byggetilladelse hos Gribskov Kommune via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger:

  • Situationsplan og plantegning.
  • Tværsnit af bygningen med materialebeskrivelse.
  • Facadetegninger med højdeangivelser.
  • Oplysning om kloakforhold og afløbsplan.
  • Eventuelt ansøgning om nedsivning eller jordvarme.

Du skal huske, at tegningerne skal være i målestoksforhold. De skal være målfaste og forsynet med målangivelser og koter.

Ofte stillede spørgsmål

Gå til Byg og Miljø

Teknisk erklæring
Når du færdigmelder byggeriet, skal du eller din rådgiver underskrive og indsende en teknisk erklæring om at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt den nødvendige dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt. 
Den tekniske erklæring skal indsendes digitalt via Byg og Miljø-løsningen.