Enfamiliehuse og tilbygning

Hvis du ønsker at bygge et nyt enfamiliehus eller bygge til på dit eksisterende enfamiliehus, skal du eller din rådgiver søge om byggetilladelse.

Du skal søge om byggetilladelse hos Gribskov Kommune via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger:

  • Situationsplan og plantegning.
  • Tværsnit af bygningen med materialebeskrivelse.
  • Facadetegninger med højdeangivelser.
  • Oplysning om kloakforhold og afløbsplan.
  • Eventuelt ansøgning om nedsivning eller jordvarme.

Du skal huske, at tegningerne skal være i målestoksforhold. De skal være målfaste og forsynet med målangivelser og koter.

Gå til Byg og Miljø

Teknisk erklæring
Når du færdigmelder byggeriet, skal du eller din rådgiver underskrive og indsende en teknisk erklæring om at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt den nødvendige dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt. 
Den tekniske erklæring skal indsendes digitalt via Byg og Miljø-løsningen.

Mindre byggeri

Mindre byggeri

Hvis dit byggeri er af begrænset kompleksitet jf. Byggeloven og Bygningsreglementet skal det fremgå af din ansøgning.

Du kan se mere om byggeri af begrænset kompleksitet i Bygningsreglement 2010 kapitel 1, om byggeretten i kapitel 2, og om dit ansvar i den forbindelse.

Husk også at søge om tilladelse, hvis dit projekt medfører, at du ønsker at etablere en ny overkørsel (hvad betyder det?) eller at ændre den eksisterende.

Gå til Bygningsreglementet 2010 på bygningsreglementet.dk  >

Når kommunen har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag. Det kan være en god ide at få en rådgiver, som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen, og som kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale. Husk at underskrive og indsende jeres tekniske erklæring.

Teknisk erklæring
Når du færdigmelder byggeriet, skal du eller din rådgiver underskrive og indsende en teknisk erklæring om at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt den nødvendige dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt.
Den tekniske erklæring skal indsendes digitalt via Byg og Miljø-løsningen.