Inden du går i gang med byggeri

Du skal undersøge om, der er en lokalplan eller en byplanvedtægt for dit område. Er dit byggeri i strid med bygningsreglementet, en lokalplan eller andre bestemmelser, kan du søge om dispensation.

Det forlænger svartiden, og byggeriet må ikke begynde før, der er truffet en afgørelse. Vi anbefaler, at du allierer dig med en professionel rådgiver til at hjælpe med opgaven at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen. Rådgiveren kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.


En anmeldelse skal generelt indeholde oplysning om anvendelse, materialer og konstruktioner. Du skal også oplyse, om der er deklarationer om f.eks. byggelinjer på din ejendom – det kan du undersøge på tinglysning.dk.
Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger, som skal være målfaste og forsynet med målangivelser og kvoter.

  • Situationsplan og plantegning.
  • Snit med materialebeskrivelse.
  • Facadetegninger.

Når kommunen har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag.