Klager i forhold til Byggeloven

Byggeklageenheden behandler klager over kommunens afgørelser efter byggeloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af byggelovgivningen, for eksempel byggetilladelse, afslag på byggetilladelse, forbud eller påbud.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Byggeklageenheden skal have modtaget din klage inden for fire uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

Gå til Byggeklageenhedens hjemmeside