Sagsbehandlingstider ved byggeri

Se hvor lang tid kommunen normalt bruger på at behandle din sag.

Vi oplever for tiden, at både borgere og virksomheder har travlt med at bygge ud og bygge om. Vi er glade for, at der er gang i hjulene i hele Gribskov, men på den korte bane kan det aktuelt betyde lidt længere ventetid. Vi bestræber os på at fastholde en hurtig behandling af sagerne, og vi undskylder, hvis din sag skulle trække længere ud end normalt.

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du fra start har sendt os alt det nødvendige materiale.

 

Gribskov Kommune har følgende servicemål for byggesager.

Vedtaget på Plan- og Miljøudvalgsmøde den 22.2.2016.

 Prioritet   

Sagstype

 

Ønsket sagsbehandlingstid (fra fuldt oplyst)

 1  

Erhverv

 

2-12 uger afhængig af kompleksitet

 1  

Nybyggeri, herunder tilbygning indenfor byggeretten (”Hurtigbanen”)

 

2 uger

 2  

Byggetilladelser til brug for events, (telte eller andre faste konstruktioner)

 

2 uger

 2  

Anmeldelser

 

2 uger

 2  

Forespørgsler

 

2 uger

 3  

Nybyggeri, herunder tilbygning med helhedsvurdering eller dispensationer

 

10 uger

 3  

Øvrige faste konstruktioner

 

10 uger

 4  

Lovliggørelse af eksisterende byggeri

 

16 uger

 5  

Henvendelser om anden ejendom, typisk klager over byggeri hos nabo

 

I 2016 fastsættes ikke servicemål

Hurtigbanen gælder for sommerhuse i sommerhusområder og enfamliehuse i byzone, der opfylder krav til højde og afstand til skel. Den gælder, hvis der ikke er behov for partshøring, dispensation fra lokalplan, naturbeskyttelsesloven, deklaration eller lign.

Generelt: Det tilstræbes, at flest mulige sager håndteres inden for ovennævnte tider. Særligt for sagerne, der har 3. prioritet, forventes en del af disse at have kortere svartid.

Forskellige konkrete forhold kan føre til længere sagsbehandlingstid, herunder lange svartider fra ansøger på supplerende spørgsmål, høringer eller politisk forelæggelse.

I 2015 blev 55 % af sagerne afgjort indenfor de første 10 dage (efter at de var fuldt oplyst). Målet for 2016 er, at denne andel når op på 65 %.

Erhvervssager:
Indenfor 3 uger skal ansøger oplyses, om sagen er fuldt oplyst, eller om der er behov for yderligere oplysninger.

Generelt for alle byggesager
Hvis du søger dispensation, eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der længere tid med at behandle din sag. Det skyldes, at andre myndigheder eller naboer måske skal udtale sig.

Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, så vær opmærksom på anden gældende lovgivning som fx:

  • Lokalplan eller byplanvedtægt
  • Deklarationer
  • Naturbeskyttelsesloven
Byggeret

Byggeret

I bygningsreglementet findes en indbygget ”byggeret”, som beskriver, hvad man oftest kan få lov til rent byggemæssigt.

Byggeretten forudsætter, at du overholder en del bestemmelser i bygningsreglementet, nemlig:

  • Afstand til skel
  • Højde på byggeriet
  • Bebyggelsesprocent
  • Etageantal
Professionel rådgivning

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt du søger om tilladelse eller godkendelse til overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue, hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført det nødvendige tegningsmateriale.

Se hvad der gælder for din ejendom:

Se din ejendom på kommunens digitale kort

Se de bebyggelsesregulerende bestemmelser på bygningsreglementet.dk  >