Betaling af ejendomsskat

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse sidst i december. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Hvis ikke din ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice, modtager du indbetalingskort til betaling af begge rater sammen med ejendomsskattebilletten.
Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke".

Er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Gribskov Kommune via kontaktoplysningerne nederst på siden.
Ønsker du at betale via Betalingsservice, kan du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.

Udsendelse af rykker medfører et gebyr på 250 kr. pr. rykker. Gebyret er vedtaget af Byrådet.

Ved fortsat manglende betaling af ejendomsskat vil kommunen inddrive restancen ved en udlægsforretning. Dette medfører yderligere omkostninger i form af retsafgift og underretningsgebyr. Hvis restancen fortsat ikke betales sender kommunen kravet videre til advokat og i yderste konsekvens begærer kommunen ejendommen solgt på tvangsauktion.