Lån til betaling af ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Ejer du eller din ægtefælle en bolig, kan du få lån til at betale ejendomsskat.

Dog kun til at dække den kommunale grundskyld og tilslutningsbidrag i forbindelse med kloaktilslutning.

Betingelser
For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år. Man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån, eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

  • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
  • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
  • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
  • Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2019 0,88 procent.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat/kloaktilslutning

Sikkerhed for lån

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, der fungerer som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen uden omkostninger for låntager. Når lånet med renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, kontakter kommunen låntageren for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis den seneste ejendomsvurdering giver mulighed for det.

Er du i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.