Elforsyning/reduceret elafgift

Hvis du har problemer med din elforsyning, skal du kontakte dit elselskab.

Reduceret elafgift

Du har mulighed for at søge om reduktion i din elafgift, hvis du har elvarme.
Du kan eventuelt få reduktion med tilbagevirkende kraft.

Hvad skal du gøre?
Du skal kontakte dit elselskab. Selskabet har ofte oplysninger på deres
hjemmeside og eventuelt et skema, du skal udfylde.
Vær opmærksom på, at dette skema IKKE skal sendes til os. Vi har allerede
meddelt dit elselskab, at vi giver oplysningerne i digital form via BBRmeddelelsen.

Hent din BBR-meddelelse og opdatere BBR-oplysninger
Du skal kontakte os, så vi kan ajourføre dine BBR-oplysninger, hvis:

Opvarmningen i din bolig ikke er korrekt registreret
Din ret/dispensation til at bo hele året i dit sommerhus, ikke er
korrekt registreret i BBR

Kontakt os enten via www.bbr.dk eller bbr@gribskov.dk og meddel hvad der
skal ajourføres.
Du kan hente din BBR-meddelelse på www.bbr.dk eller www.ois.dk

Hvis dit elselskab mangler oplysninger
Vi har ikke oplysninger om, hvornår din elvarme er installeret. Det har du
selv, fx i form af købs-/håndværkerkvitteringer og/eller forbrugsoplysninger.
Disse oplysninger skal du sende til dit elselskab og ikke til kommunen.

Vi har erfaring for, at nogle elselskaber gerne vil have oplyst, hvornår vi har
registreret din elvarme i BBR.
Hvis dit elselskab vil vide det, er de velkommen at kontakte os.