Fredede bygninger

En fredet bygning kan fritages for grundskyld - også den tilhørende gårdsplads og have kan fritages.

For at kunne få en fredet bygning fritaget for at betale grundskyld til kommunen, skal der være tinglyst en såkaldt “bevaringsdeklaration”.

En bevaringsdeklaration er en aftale, der indgås mellem ejeren af en fredet bygning og staten, og som tinglyses på ejendommen. Med denne aftale fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Når du fremsender den tingslyste bevaringsdeklaration til ejendomsskattekontoret fritages bygningen automatisk.

Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside  >