Flexboligordning er ikke mulig i Gribskov Kommune

Flexboligordningen er en ordning, hvor nogle kommuner udøver den praksis, at tillade helårsboliger midlertidigt at fungere som fritidsbolig. Ordningen gælder ikke i Gribskov Kommune, fordi Byrådet ønsker at opretholde bopælspligten i helårsboliger.