Grundejerforeninger og vejlaug

Som grundejer har du enten mulighed for eller pligt til at være medlem af en grundejerforening.

En grundejerforening eller et vejlaug varetager bl.a. vedligeholdelse af de private fællesveje og fællesarealer.

Gribskov Kommune ønsker at registrere aktuelle data, så vi kan få oplyst:

  • Om der findes der en grundejerforening i et bestemt område?
  • Hvad grundejerforeningens navn er?
  • Hvem der er formand?
  • Hvilke kontaktmuligheder der er?

Gribskov Kommune kan kontaktes på tms@gribskov.dk.

På kommunes digitale kort kan du vælge Tema "Lokalsamfund" og herunder "Grundejerforeninger". Når temaet er valgt kan du zoome ind på dit område.

Digitalt kort

Gribskov Kommunes oplysninger er ikke i alle tilfælde fyldestgørende. Oplysningerne afhænger, at grundejerforeningen selv melder ind til Gribskov Kommune.