Hvis du er indkaldt til hegnsyn

Du har pligt til at møde op, når du er indkaldt til hegnsyn, og du vil modtage din indkaldelse i din e-boks.

Som indklagede har du mulighed for at kommentere på din nabos påstand.

Du er part i sagen, hvis din grund støder op til det omtvistede hegn, og skal derfor møde op på det i indkaldelsen angivne tidspunkt.

Kommenter på din nabos påstand

Hvis du ikke har mulighed for at deltage den dag, kan du sende én, som møder på dine vegne med en fuldmagt.

Fuldmagt

Links til undersider