Indkaldt til hegnsyn

Du er part i sagen, hvis din grund støder op til det omtvistede hegn, og skal derfor møde op på det i indkaldelsen angivne tidspunkt.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage den dag, kan du sende én, som møder på dine vegne med fuldmagt.