Der er en hel række træer i skellet, som vil være i fare for at vælte ind over mit hus i en efterårsstorm. Min nabo er ikke generet af det, og ønsker ikke at fjerne træerne eller skære dem ned.

Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af Hegnsloven.

I nogle tilfælde vil en række af træer dog til sammen udgøre et hegn.

Læs mere om træer

Hvis træerne tidligere har udgjort hegn, men er vokset så store at der er kommet ”huller” mellem stammerne udgør trærækken ikke længere et hegn, men træer i skel. Træer i skel kan ikke forlanges fjernet i forbindelse med rejsning af hegn.