Vi har købt et hus, og den tidligere ejer har oplyst, at hækken til naboen står ca. 1 meter inde på vores grund. Naboen har fortalt, at de i de sidste 20 år har vedligeholdt deres side af hækken. Naboen mener derfor, at hækken er fælles og er ikke interesseret i, at den flyttes. Har naboen vundet hævd på placeringen af hækken?

Afgørende for hegnets status er ikke hegnets placering, men om det er fællesanliggende mellem naboerne. Hvis hegnet ensidigt er opsat af den ene grundejer for dennes regning, er det et eget hegn. Det er uden betydning, om naboen i øvrigt har vedligeholdt hegnet på sin side.

Hegnsynet kan ikke tage stilling til hævd. Spørgsmålet skal indbringes for domstolene