Jeg ønsker at sætte et nyt hegn op ud mod vejen, må jeg det?

Hvis man opsætter et hegn, der grænser til vej og sti, skal man selv betale, og det skal stå på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen og spærre for udsynet ved et vejkryds eller et sving. Der er til gengæld ikke hegnspligt ud mod vejen.