Jeg ønsker ikke et hegn ind mod naboen, men vil gerne have lidt blandede træer og lavere buske. Min nabo ønsker at få opsat et hegn.

I Danmark har vi hegnspligt. Det betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om opsætning af fælleshegn ind mod naboens ejendom.

Det gælder dog ikke, hvis grundene er naturligt adskilt af fx vandløb, eller en af grundejerne har opsat et eget hegn, som er tilstrækkelig adskillelse af ejendommene.

Hegnshøjden er som udgangspunkt 2 meter. Dette kan afviges, hvis naboejendommen fx er en etageejendom eller en børneinstitution. Endvidere kan niveauforskel i terræn begrunde en større højde end sædvanlig hegnshøjde.