Min nabo har fjernet hækken eller dele af den – hvad gør jeg?

Hvis hækken er et fælleshegn, må naboen som udgangspunkt ikke egenhændigt fjerne hækken. Du kan derfor anmode om et hegnsyn, og Hegnsynet kan vurdere skadens omfang og bestemme, om hækken skal reetableres, og hvem der skal betale for arbejdet.

Er hækken naboens eget hegn, har naboen pligt til at informere dig mindst en måned før, han/hun ændrer eller fjerner et eget hegn. Findes der ikke andet hegn mellem jeres ejendomme, kan du ved anmodning om hegnsyn kræve, at der opsættes et fælleshegn.

Har din nabo lovligt opført en bygning i skel, fx en carport, må din nabo gerne fjerne hækken der, hvor bygningen placeres uden din accept.