Naboens hæk vokser ind over skel og ind på min grund, hvad gør jeg?

Du er som udgangspunkt berettiget til at klippe naboens hæk ind til skellinjen. Du må dog ikke klippe naboens hæk så den beskadiges – klipning skal ske på forsvarlig måde og på passende årstid.

Egne hegn kan forlanges nedkappet og klippet, så de ikke påfører naboen større ulemper end fælleshegn.

Se mere her om hegnets vedligeholdelse.