Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Hvis du skal udføre et arbejde, eksempelvis et byggearbejde, som pågår i en midlertidig periode, skal det anmeldes til kommunen som en midlertidig aktivitet.

Står du og skal udføre en midlertidig aktivitet, f.eks. en renovering, en ombygning eller en aktivitet, som er støjende, støvende eller har anden miljøpåvirkning, skal du anmelde aktiviteten til kommunen, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek nr. 844 af 23/06/2017). Anmeldelsen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før påbegyndelsen af aktiviteten.
Til dette formål kan du bruge nedenstående anmeldelsesskema:
Pdf-fil til udprintning, hvis du vil sende eller aflevere på papir. Se her.
Word-fil, hvis du vil udfylde og fremsende skemaet elektronisk. Se her.