Støj - klagemulighed

- Støjgener fra virksomheder og dyrehold

- Støjgener fra private faste energianlæg


Ingen klagemuligheder over

- støj fra private husstande , f.eks. fra musikanlæg, udendørsaktiviteter, pumper m.m. I nogle af disse tilfælde kan politiet måske hjælpe dig.Gribskov Kommune har ikke noget regulativ for brug af støjende, mortordrevne redskaber, værktøj og lignende. Måske har din grundejerforening vedtaget nogle regler på dette område. Du skal da rette din klage til grundejerforeningen.

 

Klagevejledning
For at sikre, at Gribskov Kommune får alle relevante oplysninger i sagen, skal klagen som hovedregel være skriftlig. Klagen skal være konkret, og det skal være muligt at kontrollere de påklagede forhold. Den skal indeholde præcise oplysninger om, hvad der klages over, samt hvor og hvornår generne er til stede. Klagen skal som udgangspunkt være underskrevet, fordi vi normalt ikke behandler anonyme klager over støjgener.