Grundlovsceremoni

Hvis du får dansk indfødsret (statsborgerskab), sker dette ved lov. Du skal i den forbindelse deltage i en grundlovsceremoni.

 

Aflysning af grundlovsceremoni

Grundlovsceremonien mandag den 23. marts 2020 på Rådhuset aflyses hermed.

Det er en gyldighedsbetingelse for at få dansk statsborgerskab, at der gives håndtryk uden handsker. Sundhedsmyndighederne anbefaler danskerne at undgå håndtryk for at begrænse smittespredning af coronavirus/COVID-19.

Derfor anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet kommunerne at udsætte planlagte grundlovsceremonier.

Gribskov Kommune har således besluttet at aflyse den planlagte grundlovsceremoni på mandag den 23. marts.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gribskov Kommune afholder grundlovsceremonier to gange årligt.

Selve ceremonien:

Ved ceremonien, skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

”Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

Som en del af ceremonien, skal du også give hånd til et medlem af Gribskovs Kommunalbestyrelse eller en ansat i Gribskov Kommune.

Din nærmeste familie er velkommen til at deltage.

Legitimation og blanket:

Du skal have gyldig billed-legitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.