Grundlovsceremoni

Hvis du får dansk statsborgerskab, sker dette ved lov. Du skal i den forbindelse deltage i en grundlovsceremoni.

Gribskov Kommune afholder to gange årligt en grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonien afholdes for de borgere, der har opnået dansk indfødsret, og som skal deltage i en grundlovsceremoni for at få det endelige bevis på dansk statsborgerskab.

Gribskov Kommune afholder grundlovsceremoni onsdag den 3. marts 2021 kl. 14.00

Grundlovsceremonien finder sted på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Tilmelding til grundlovsceremonien sker ved at sende en mail til borgerservice@gribskov.dk eller ved at ringe til Gribskov Kommune på tlf. 72 49 60 00.

Du bedes oplyse:
• dit fulde navn
• din fødselsdato og fødselsår
• dit telefonnummer


På grund at situationen med Covid-19 har vi ikke mulighed for at tilbyde borgere fra andre kommuner at deltage i ceremonien.

Frist for tilmelding er den 3. februar 2021

 

Selve ceremonien

Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

”Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

Husk legitimation og blanket
Det er vigtigt, at du medbringer blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark” (uden at underskrive den) og gyldig legimitation.

Gyldig legitimation er:
• Opholdskort, Fremmedpas, Konventionspas
• Kørekort udstedt af offentlig dansk myndighed
• Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af offentlig myndighed i et andet EU/EØS land eller Schweiz
• Pas, udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte er gyldig legitimation, hvis der er sat en opholdssticker i fra et EU/EØS land eller Schweiz.

 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelsen af hver enkel grundlovsceremoni indsender Gribskov Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter ansøgerne som danske statsborgere og fremsender et statsborgerretsbevis til ansøgerne.

Når en ansøger har modtaget sit statsborgerretsbevis, kan ansøgeren få udstedt et dansk pas ved tidsbestilling i Borgerservice.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Borgerservice.