Frivilligprisen

Frivilligprisen 2019 uddeles fredag 27. september ved den nationale frivilligshedsdag Frivillig Fredag.
Indstilling til frivilligprisen kan ske til og med fredag 8. august 2019.

Hvem kan du indstille til prisen?
Alle der gør en social frivillig indsats i Gribskov Kommune kan indstilles til Frivilligprisen.
Prisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation:

  • som gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde.
  • som skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
  • som samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
  • som skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune

Hvordan indstiller du kandidater til prisen?
For at indstille en kandidat sender du en mail til:
Pernille Dirchsen pdirc@gribskov.dk, Center for Kultur, Fritid og Turisme.

HUSK AT OPLYSE:
1. Navn på kandidaten
2. Adresse
3. Mailadresse og tlf. nr.
4. Motivation for indstillingen.

Det er ældre, Social og Sundhedsudvalget, der beslutter hvem der skal modtage årets frivilligpris.

For at opnå det bedst mulige grundlag for vurdering af kandidaten, bedes du grundigt beskrive baggrunden for indstillingen.


Tidligere prismodtagere:

2018
Mona Bechmann, der som medlem af Frivillig Flygtningehjælp underviser flygtninge i lektiecafé hver uge i Gilleleje og afholder desuden ekstra arrangementer for kvinder i samme by.

2017

Annette Clausen daglig leder af - Kig Ind i Græsted, et værested for misbrugere, sindslidende, ensomme og andre, udsatte mennesker med sociale problemer.

2016

Team-Tvilling for deres arbejde med at løbe og skabe glæde hos mennesker med handicap.