Oversigt over kontaktpersoner

Afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om, kan du kontakte en af følgende medarbejdere

Folkeoplysende foreninger:
Idræt- og Folkeoplysning, mail: kultur-fritid@gribskov.dk, 7249 6005

Foreninger og aktiviteter på det frivillige sociale område:
Frivilligkoordinator Pernille Dirchsen, mail: pdirc@gribskov.dk, 7249 6541

Foreninger og aktiviteter på integrationsområdet:
Flygtningekoordinator Sanne Kok, mail: sakok@gribskov.dk, 7249 6207