Politikker - foreninger og frivillige

Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre visioner og mål, således at foreningerne kender deres råderum og muligheder.

Folkeoplysningspolitik


Frivillighedspolitikken og frivilligcharteret har til formål at skabe gode rammer for dialog og samarbejde på tværs af de frivillige sociale aktører og Gribskov Kommune.

Frivillighedspolitik

Frivilligcharter