Søg tilskud

Der er forskellige tilskudsmuligheder for foreninger og frivilligt socialt arbejde i Gribskov Kommune

Tilskud til Folkeoplysende foreninger:

Aktivitetstilskud 
Til børn og unge under 25 år
Retningslinier for aktivitetstilskud

Lokaletilskud
Der ydes tilskud med 75% af driftudgifterne til lokaler
Retningslinjer for Lokaletilskud

Materialepuljen - ansøgningsfrist er forlænget til 28. maj 2020
Til anskaffelse af rekvisitter, materiel & materialer
Retningslinjer for Materialepuljen

Kulturrådets Børne- og ungepulje
Målrettet aktiviteter til børn & unge 
Tilskudsregler Børne- og Ungepuljen

Tilskudsregler for Børne- og Unge-uddannelsespulje
Kulturelle børne- og ungeforeninger, der deltager målrettet i uddannelsesforløb med kursister i alderen 12-25 år kan søge om tilskud.
Tilskudsregler for børne- og unge uddannelsespulje

Tilskud til voksenundervisning
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer.
Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Idrætspas til børn og unge
Får en idrætsforening henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk mulighed for at betale foreningskontingent, kan foreningen søge om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i puljen for idrætspas for børn og unge. 
Det foregår via idrætsforeningen og tilskuddet går til den pågældende forening.
Vil du vide mere, kontakt Kultur & Fritid, Susanne Jørgensen, mobil: 7249 6585 - email: sjorg@gribskov.dk
Ansøgningsskema: Idrætspas børn/unge (Udfyldes af foreningen)

Kulturpas til børn og unge
Puljen er for godkendte folkeoplysende kulturelle foreninger og det er foreningen der ansøger for det enkelte barn.
Retningslinjer for ansøgning af Kulturpas

Kulturrådets pulje
Ved en kulturel event, et større eller mindre arrangement eller offentlig begivenhed, kan der søges økonomisk tilskud
Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer/aktiviteter
Sendes til:
email: kultur-fritid@gribskov.dk eller til 
Center for Kultur, Fritid og Turisme, Kulturhuset, Skolegade 43, 3200 Helsinge

Udviklingspuljen
Giver mulighed for foreninger og enkeltstående personer til at søge midler til at sætte nye uprøvede ting i gang i Gribskov Kommune.
Vejledning til hvordan der søges tilskud i Udviklingspuljen