Fælleskommunal pulje §18

Fælleskommunal §18 pulje 2020

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.
De deltagende kommuner er Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Hillerød Kommuner.
Formålet med puljen er at støtte og opmuntre til mere samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger samt støtte projekter, som falder udenfor kriterierne, når der uddeles kommunale §18-midler, fx fordi aktiviteten ikke er lokalt baseret, eller går på tværs af flere kommuner.

 • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
 • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af – borgere i mindst tre tilknyttede kommuner
 • Vi prioriterer både nyskabende aktiviteter og støtter velafprøvede eksisterende aktiviteter
 • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og/eller opnået støtte andre steder fra
 • Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue
 • Ansøgningen skal ske elektronisk via ansøgningsskema.

Ansøgning sker én gang årligt og ansøgningsfristen er 1. maj 2020.  Der annonceres i Frederiksborg Amtsavis og Politikens Lokalaviser i slutningen af marts.

Halsnæs Kommune varetager i 2020 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Tilde Larsen Olsen, tilol@halsnaes.dk
Følg nedenstående link til Halsnæs kommunes hjemmeside. Under "Formål" nederst på siden findes link til Ansøgningsskemaet.

Hent ansøgningsskema til Fælleskommunal §18 pulje

Kriterier:
Den fælleskommunale pulje har følgende kriterier for støtte:

 • Der gives støtte til konkrete aktiviteter for målgruppen
 • Der gives støtte til foreninger med et oprettet cvr. Nummer og NEM-konto.
 • Der gives støtte til nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde f.eks. rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv.
 • Der gives støtte til frivilligpleje såsom møder, uddannelse af og kurser, supervision for de frivillige
 • Der gives i mindre grad støtte til transportudgifter, hvor det drejer sig om frivillige
 • Der gives i mindre grad støtte til lønudgifter til at organisere eller koordinere den frivillige indsats

  Den fælleskommunale pulje yder ikke til støtte til:
 • Aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Lokaleleje til særskilte aktiviteter for foreningen
 • Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

  Tilskuddet skal bruges til det, der er ansøgt om, anvender foreningen ikke alle midlerne skal de tilbagebetales til Gribskov kommune.

  Økonomiske rammer
  De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger, hvilket giver et samlet beløb på ca. 277.000 kr. Hertil kommer eventuel overførsel af ubrugte midler fra året før.

  Tildeling af de fælleskommunale §18 midler 2019
  I 2019 er der uddelt 312.000 kr. til i alt 27 foreninger.

Se tildelingen i 2019