Breddeidræt

Gribskov Kommune blev i perioden 2014 - 2016 udpeget af Kulturministeriet og Nordeafonden til Breddeidrætskommune.
Følgende projekter er efterfølgende blevet forankret:

Gribskov ruller

Bevægelse, hvor kroppen er motoren, og hvor det foregår på hjul – mange forskellige slags hjul: Cykler, kørestole, barnevogne, skateboard, rulleskøjter, sæbekasser, rulleski. Kun fantasien sætter
grænser.

Under Gribskov Ruller er der 3 delprojekter forankret:

 • Cykellegepatruljer
  Der uddannes Cykellegepatruljer i samarbejde med DGI.
  Cykellegepatruljer består af teams af store elever fra 6. til 9. kl. som i frikvartererne leger med cykeløvelser for de mindre klasser.
  Mål: At cykellegepatruljerne giver eleverne bedre forudsætninger for at færdes i trafikken og der gennem leg og øvelser, trænes motorik og cykelfærdigheder. Der opbygges baner, hvor der trænes svære manøvrer, og derigennem modvirker usikkerhed og styrt.

 • Dirt Jump Park
  Cykelpark med startrampe og baner med forskellige sværhedsgrader. Der udføres tricks og tekniktræning. Parken er udfordrende og er et spændende ungdomsmiljø. Opstartes på initiativ af en gruppe unge i samarbejde med kommunens Ungdomsskole.
  Beliggenhed: Industrivej 14, Skærød, 3200 Helsinge
  Mål: at skabe rammer for et godt fysisk udfordrende ungdomsmiljø.
  Følg "Gribskov Dirt Jump Park" på Facebook.

 • Aktivitetsrute for borgere med fysisk handicap
  Der oprettes let tilgængelige ruter, med aktivitetsområder for ældre borgere og borgere med svære fysiske handicap. Hver rute er indrettet med baser med mulighed for hensyntagende fysiske aktiviteter/lege og områder med sanseindtryk. Der startes op med én rute i Præstegårdsparken i Helsinge.
  Ud fra erfaringer her fra udvides aktiviteten til andre områder af kommunen.
  Alle ruter etableres tæt på målgruppe, aktivitetscentre o.lign.
Mobil Grejbank

Den Mobile Grejbank består af faste baser fordelt ved kyst, skov og sø samt en større lukket trailer, der kan transporteres ud til natursteder.
Traileren indeholder en standardpakke med materialer til bevægelsesaktiviteter, natur og teknik samt vandaktiviteter.

Målsætning:

 • At styrke udelivet for kommunens skoler, institutioner og foreninger
 • At vise nye veje for fysisk udfoldelse i naturen
 • At skabe inspiration til nye og andre måder at skabe bevægelse på og på sigt udvikle nye aktiviteter langs vores kyster, der kan forankres i det lokale foreningsliv.

Læs mere om Mobil Grejbank

Ridning i det fri

At etablere sammenhænge mellem nye og eksisterende ridestier i Gribskov Kommune. Samarbejde mellem rideklubberne til fremme af bedre muligheder for ridning i det fri og på sigt udbredelse af rideturisme i Gribskov Kommune.

Gribskov leger

Under Gribskov Leger forankres:

 • "Lilleput land"
  Består af flytbar Parkour rails som er udviklet i samarbejde med kommunens Produktionsskole. For at få flere unge til at være fysiske i deres fritid skal de placeres på Gymnasie, Uddannelsescentre, Idrætshaller og skolernes overbygning.
  Mål: at skabe sjove legemuligheder, så bevægelse vil blive en sjov og naturlig del de unges fritid i undervisningstiden.