Gribskov ruller

Bevægelse, hvor kroppen er motoren, og hvor det foregår på hjul – mange forskellige slags hjul: Cykler, kørestole, barnevogne, skateboard, rulleskøjter, sæbekasser, rulleski. Kun fantasien sætter
grænser.

Under Gribskov Ruller er der 3 delprojekter forankret:

 • Cykellegepatruljer
  Der uddannes Cykellegepatruljer i samarbejde med DGI.
  Cykellegepatruljer består af teams af store elever fra 6. til 9. kl. som i frikvartererne leger med cykeløvelser for de mindre klasser.
  Mål: At cykellegepatruljerne giver eleverne bedre forudsætninger for at færdes i trafikken og der gennem leg og øvelser, trænes motorik og cykelfærdigheder. Der opbygges baner, hvor der trænes svære manøvrer, og derigennem modvirker usikkerhed og styrt.

 • Dirt Jump Park
  Cykelpark med startrampe og baner med forskellige sværhedsgrader. Der udføres tricks og tekniktræning. Parken er udfordrende og er et spændende ungdomsmiljø. Opstartes på initiativ af en gruppe unge i samarbejde med kommunens Ungdomsskole.
  Beliggenhed: Industrivej 14, Skærød, 3200 Helsinge
  Mål: at skabe rammer for et godt fysisk udfordrende ungdomsmiljø.
  Følg "Gribskov Dirt Jump Park" på Facebook.

 • Aktivitetsrute for borgere med fysisk handicap
  Der oprettes let tilgængelige ruter, med aktivitetsområder for ældre borgere og borgere med svære fysiske handicap. Hver rute er indrettet med baser med mulighed for hensyntagende fysiske aktiviteter/lege og områder med sanseindtryk. Der startes op med én rute i Præstegårdsparken i Helsinge.
  Ud fra erfaringer her fra udvides aktiviteten til andre områder af kommunen.
  Alle ruter etableres tæt på målgruppe, aktivitetscentre o.lign.