Idrætspas til børn/unge

Idrætspas til børn og unge
Får en idrætsforening en henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk mulighed for at betale foreningskontingent, kan foreningen søge om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i puljen for idrætspas for børn og unge.
Det foregår via idrætsforeningen og tilskuddet går til den pågældende forening.

Vil du vide mere, kontakt Kultur & Fritid, email: kultur-fritid@gribskov.dk

Ansøgningsskema: Idrætspas børn/unge
(Udfyldes af foreningen)