Idrætsprisuddeling

Uddeling af Idrætslederprisen, Årets Fund, Foreningsprisen og hædring af Mesterskabsvindere for året 2017.

Idrætslederprisen
Uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune. Med idrætslederprisen følger en gave samt en gavecheck på 5.000 kr.

Årets Fundprisen
Uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune. Med prisen følger en gave samt en gavecheck på 5.000 kr.

Årets Foreningspris
Uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde. Indstilling sker fra foreningerne i Gribskov Kommune. Med Årets Foreningslederprisen følger en gavecheck på 10.000 kr.

Mesterskabsvindere
Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet mesterskaber i året 2017.

Hvem kan indstilles:

  • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
  • Nr. 1, 2 og 3 v/Danmarksmesterskaber v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
  • Nr. 1, 2 og 3 v/Landsmesterskaber v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
  • Nr. 1, 2, 3 v/Nordiske mesterskaber
  • Nr. 1-4 v/Europamesterskaber
  • Nr. 1-8 v/Verdensmesterskaberne & OL

Indsendelse af forslag af prismodtagere og mesterskabsvindere fra idrætsforeningerne til:
Center for Kultur, Fritid og Turisme
v/Susanne Jørgensen
Skolegade 43, 3200 Helsinge
email: sjorg@gribskov.dk
senest torsdag den 8. februar 2018.
Link til skema finder du på aktivgribskov.dk

OBS. Der skal anvendes skema til Mesterskabsvindere (er udsendt til samtlige idrætsforeninger).
Alder på alle mesterskabsvindere skal fremgå af skemaet/indstillingen.

Andre, der kan komme i betragtning ved indstilling og hædring af mesterskabsvindere:
Her kan der bl.a. være tale om:
En forening, der ikke er registreret og godkendt som idrætsforening i Gribskov Kommune (skakklub, westernridning, surfing, vandski, skisport el.lign.) eller til en idrætsudøver, der er bosat i Gribskov Kommune, men dyrker sin idræt i en idrætsforening uden for Gribskov Kommune.
Kandidater, der indstilles efter indstillingsfristens udløb vil ikke kunne komme i betragtning.

Yderligere information hos:
Foreningskonsulent Susanne Jørgensen
sjorg@gribskov.dk