Arrangementer og motionsløb på vejen

Hvis du ønsker at holde en vejfest eller en anden aktivitet på vejene i
kommunen, skal du have skriftlig accept fra vejens ejer.
Det kan være kommunen eller måske grundejerforeningen der ejer vejen.
Hvis vejen en kommunal, skal du søge arrangementtilladelse på www.virk.dk
Almindelig færdsel langs vej, eksempelvis motionsløb, kræver ikke særskilt tilladelse.
Målområder og forplejningszoner vil som hovedregel kræve tilladelse.

Skilteplan
Hvis vejen afspærres, skal vejmyndigheden også behandle sagen, så du skal
huske at sende en skilteplan sammen med ansøgning om
arrangementtilladelse.
En skilteplan er et kort over den strækning, som ønskes hastighedsreguleret,
lukket eller ensrettet. Skilteplanen skal vise hvilke autoriserede skilte du vil
placere hvor. Se et eksempel her: