Skilte og reklame

Eventkalender
Dit arrangement kan blive vist i kalenderen på Kulturnaut hvis du indtaster det på www.kulturnaut.dk

Digitale infostandere
Du mulighed for et opslag på de to infostandere i Helsinge, hvis du holder et enkeltstående arrangementet i Gribskov Kommune, som er åben for alle. Læs mere på www.gribskov.dk.

Plakater i lygtepæle og master
Du skal søge godkendelse til ophængning af plakater langs kommunens veje på www.gribskov.dk/eventguide.
Du må placere plakater langs kommunens veje, inden for byzone-skiltene, men plakater må ikke være større end 0,5 x 1 m.

Vigtige regler for opsætning af plakater 
Plakater må ikke:

  • Opsættes overdrevet og helt eller delvis skjule anden ophængning af skilte.
  • Opsættes på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr og vejtræer.
  • Forringer oversigten, eller således at orienteringstavler, vejvisere eller øvrige færdselstavler helt eller delvis skjules.
  • Opsættes i eller ved vejkryds, midterøer og rundkørsler, i gågader og torve arealer.
  • Opsættes nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.
  • Opsættes lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af plakaten.
  • Opsættes højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.

Plakater (ud over valgplakater) må ikke opsættes tidligere end 14 dage før arrangementet Plakater skal fjernes umiddelbart og senest 7 dage efter arrangementet.

Valgplakater
Det kræver ikke forudgående tilladelse til at ophænge valgplakater på kommunens veje. Plakaterne må ophænges fra den 4. lørdag inden valgdagen, og skal fjernes senest 8 dage efter valget. En valgplakat må ikke være større end 0,8 m2 , og skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på person eller parti. Plakater som ikke overholder reglerne, bliver uden yderligere varsel fjernet for arrangørens regning. Udgifter til nedtagning og reparation af beskadigede vejudstyr skal betales af arrangøren.

Vær synlig med dit arrangement i "Det sker i Gribskov"-kalenderen