Kulturstrategi 2008 - 2020

I Gribskov Kommune er kulturen et væsentligt grundlag for udvikling og synliggørelse af kommunen. Derfor igangsatte Gribskov Kommune i 2006 en proces med involvering af borgere, kulturinstitutioner og frivillige kræfter for at skabe en stærk og udadvendt kulturel profil.

En Kulturkortlægning, en Turistanalyse, en Livsformsanalyse, samt en Kortlægning af de kreative erhverv i kommunen der tilsammen danner grundlaget for kulturstrategien. Kortlægning og analyser skaber ny viden om ressourcer, netværk og innovation og bidrager til at udvikle og målrette kommunens kulturtilbud.
Kulturstrategien er vedtaget af Byrådet i 2008. Den er ledetråden for kulturudvikling og branding af kommunen i årene frem.
Borgere, politikere, kulturinstitutioner og foreninger har bidraget til udformning af strategien.

Kulturstrategi 2008-2020

Kulturstrategi 2008-2020  pixiudgave

Som grundlag for strategien er der udarbejdet en række analyser indenfor Kultur, Erhverv og Turisme:

Kulturkortlægning.pdf  >

Livsformsanalyse.pdf  >

Kortlægning af de kreative virksomheder.pdf  >

Turistanalyse.pdf  >