Et vingeslag for Heatherhill

Heatherhill i Gribskov Kommune er en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever 6, muligvis 8, truede arter af dagsommerfugle. Men sommerfuglene er i tilbagegang og det vil Gribskov Kommune ændre på.

Projektet er i samarbejde med botaniker og sommerfugleeksperter fra blandt andet Lepidopterologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening

Aage V. Jensens Fond har skænket 167.000 kr. til projektet, der kaldes ”Et vingeslag for Heatherhill”.

Over 5 år vil der ud over monitering af sommerfugle og deres foder- og værtsplanter, blive udført naturplejeforsøg i indhegnede felter. Her vil der ske bl.a. leslåning, rotationsgræsning og afbrænding. Formålet er at optimere forekomsten af sommerfuglenes foder-og værtsplanter for derved at hjælpe sommerfuglene. I løbet af de 5 år bliver vi klogere på, hvordan vi bedst plejer områder og fremmer biodiversiteten.

Hvilke sommerfugle?

Se her under, hvilke truede sommerfugle projektet omhandler:

De truede sommerfugle

Vil du være med?

Alle der færdes i Heatherhill og ser sommerfugle opfordres til at melde det ind i Tip Gribskov. Download appen på din smartphone. Hvis det er muligt, tag da gerne et billede af den sommerfugle du ser og send med. Vi takker på forhånd for alle indmeldinger! 

Meld fund af sommerfugle - Tip Gribskov

Kender du teorien om ”sommerfugleeffekten”?

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakt Lise Vølund, Gribskov Kommune, på tlf. 72498328 eller email lvhen@gribskov.dk.