Beskyttet natur på min ejendom

Du kan se, om der er en vejledende registrering af beskyttet natur på din ejendom på den offentlige portal Danmarks Arealinformation.

Danmarks Arealinformation

Der kan dog godt være et naturområde på din ejendom, som ikke er vejledende registreret, men som stadigvæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det er dit ansvar, at tilstanden af naturområdet ikke ændres ved f. eks. dræning, opdyrkning m.m.

Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så kontakt Center for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

Kontakt os

Statens opdatering af den vejledende § 3-registrering

Naturstyrelsen gennemgik §3-områderne i hele landet, i perioden 2011-2014. Gennemgangen i Gribskov Kommune foregik i 2013. Den vejledende registrering af § 3-områder blev i den forbindelse opdateret.

Resultatet af opdateringen af § 3-registreringer i Gribskov Kommune

Staten fører selv tilsyn med og plejer sine § 3-områder, men Gribskov Kommune er myndighed f.eks. vedrørende dispensationer.