Bekæmpelse af invasive arter

En invasiv art kendetegner et dyr eller en plante, som via menneskets hjælp er blevet introduceret til Danmarks natur og som nu effektivt etablerer og spreder sig ved at udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter. I Gribskov Kommune er det især kæmpe-bjørneklo, japansk pileurt, canadisk gyldenris og rynket rose som ganske markant har etableret sig og udgør en trussel for de oprindelige naturtyper. Herudover er minken en trussel for fuglelivet, særligt ved Arresø.

Bjørneklo

Tilbage i 2007 vedtog kommunen en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og derfor er forekomsten af kæmpe-bjørneklo reduceret kraftigt. Bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo fortsætter, men det er også tid til at sætte fokus på andre invasive arter.