Bekæmpelse af invasive arter

En invasiv art kendetegner et dyr eller en plante, som via menneskets hjælp er blevet introduceret til Danmarks natur og som nu effektivt etablerer og spreder sig ved at udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter.

I Gribskov Kommune er det især kæmpe-bjørneklo, kæmpe- og japansk pileurt, canadisk gyldenris, gyvel og rynket rose som ganske markant har etableret sig og udgør en trussel for de oprindelige naturtyper. Herudover er minken en trussel for fuglelivet, særligt ved Arresø.

Tilbage i 2007 vedtog kommunen en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og derfor er forekomsten af kæmpe-bjørneklo reduceret kraftigt. Bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo fortsætter, men nu er det også tid til at sætte fokus på andre invasive arter, eksempelvis kæmpe pileurt.

Foto: Kæmpe pileurt ved Sandflugtsmonumentet ved Tisvildeleje.

I Natura2000-område nr. 132 Rusland, er der problemer med gyvel, som opfører sig invasivt, og har spredt sig i naturtypen enekrat (5130) i områdets sydlige del. I 2018 er arten forsøgt bekæmpet med maskinen "soft-track".

 

Foto: Maskinel bekæmpelse af gyvel i Rusland ved Dronningmølle.

Rynket rose spreder sig invasivt langs kysten, hvor den fortrænger den naturlige flora. Også i Gribskov Kommune har vi problemer med rynket rose og kommunen bekæmper rynket rose på kommunale arealer, eksempelvis på Strandbakkerne, Heatherhill og Smidstrup Strand.

Foto: Rynket rose langs kysten.