Biodiversitet

Biodiversitet er et udtryk for variation i den levende natur. Biodiversiteten er under pres. For at stoppe tabet af biodiversitet kræver det en indsats på globalt- og nationalt plan, men den enkelte indsats indenfor kommunegrænsen tæller også i det store regnskab. Gribskov Kommune arbejder løbende med at stoppe tilbagegangen og skabe mulighed for at øge biodiversiteten. Biodiversiteten er for mange ikke synlig, men den er afgørende for naturens kvalitet og eksistensgrundlag. 

Nedenfor er eksempler på initiativer, som Gribskov Kommune har igangsat i perioden 2016-2019.

Gribskov Kommune blev i 2017 udnævnt som bi-venlig kommune og modtog et certifikat af Danmarks Biavlerforening og Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. I den anledning er der udsået bi-venlige blomster på tre bynære arealer, ovenfor ses arealet på Birkevang ved det gamle rådhus i Gilleleje. Ved forskellige anledninger har der været uddeling af blomsterløg og blomsterfrø til borgerne.

Bi-venlig kommune

Foto: Bivenligt areal ved Birkevang i Gilleleje.

For at fremme biodiversiteten på de kommunale arealer er mange arealer overgået til naturpleje fra almindelig gartnerdrift, gode eksempel på dette er Stejlepladsen i Dronningmølle tæt på Lergravsø og fyrrestien ved Udsholt Strand.

Foto: Stejlepladsen i Dronningmølle.

En forudsætning for at sikre bestande af truede arter er at kende deres levesteder og udbredelsesområder. En række truede arter er omfattet af den statslige overvågning. Herudover findes også arter, som enten er sjældne eller fredede på nationalt plan, hvor udvalgte arter overvåges af kommunen, eksempelvis løgfrø.

Foto: Løgfrø.