Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde

Naturformidling, friluftsfaciliteter og samarbejde kan ikke just kategoriseres som naturindsatser, og så alligevel, er det vigtige elementer til at fremme vores naturforståelse, oplevelser i naturen og øge kommunens naturværdier.

For at understøtte kendskab til natur og friluftsliv, har vi i Gribskov Kommune en naturvejleder, som formidler natur og dens mulighed for læring og undervisning for kommunens børn, lærere og pædagoger samt "Den mobile Grejbank", der facillitterer og understøtter skoler, institutioner og foreningers brug af uderummet. Grejbanken har oprettet baser med friluftsudstyr ved eks. Gilleleje Havn, Ramløse Havn og Kagerup Station. Også Høbjerghytten i Helsinge er base for kommunens indsats for natur-og friluftsliv for børn, unge og foreninger.

Nedenfor kan du se hvilke initiativer kommunen har været en del af i perioden 2016-2019.

Naturformidling er med til at øge viden og forståelse for naturen. Gribskov Kommune er vært eller medarrangør for flere offentlige arrangementer i løbet af året - som eks. Vildeblomsters Dag, Blå Flag-arrangementer, Naturens Dag, Grøn Lørdag og Natura2000-ture. 

Foto: Vilde blomsters dag 2019 i natura2000-område nr. 134 "Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose"

Også formidling af vores kyster og adgangen hertil er blevet igangsat til glæde for lokale og besøgende i området. 

Foto: Eksempel på formidlingsstander ved Hyrdebakken.

Stier, opfordrer til at opleve og bruge naturen og Esrum-Tisvildevejen er et godt eksempel på hvordan seværdige landskaber og naturområder opleves.

Foto: Markering af vandreruten, Esrum-Tisvildevejen.

Også andre typer af anlæg, som f.eks. informationssteder med bord og bænke og evt. shelter eller teltplads, understøtter kvaliteten af den enkeltes naturoplevelse, her kan nævnes udsigtsbænke langs kysten.

Foto: Udsigtsbænk ved Munkerup Strandpark.

Mange af de initiativer, som har fokus på øget naturværdi og formidling er blevet til i samarbejde med lokale lodsejere eller frivillige fra grønne foreninger. Her kan nævnes;

  • Udlægning af gydegrus i vandløb i samarbejde med lokale sportsfiskerforeninger og Fishing Zealand.
  • Sommerfugleprojektet " et vingeslag for Heatherhill" i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gribskov og Lepidopterologisk forening.
  • Høslet i Valby for at fremme bestanden af priklæbet gøgeurt i samarbejde med lokale og Danmarks Naturfredningsforening.
  • Naturens Dag på Ramløse Havn i samarbejde med lokale foreninger.
  • Grøn Uge og Grøn Lørdag som tilbyder lokale natur- og friluftsaktiviteter til børnehaver og familier i samarbejde med kommunens grønne foreninger.

Foto: Blåflag- arrangement 2019 ved Østmolen i Gilleleje Havn.