Klammerhøj-hegning i Tibirke Bakker

Tibirke Bakker er et ca. 80 ha stort fredet område, som også er en del af Natura 2000 området nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Bakkerne er domineret af hede og overdrev.

På vegne af Gribskov Kommune har Natur & Landbrug ApS, v/Anna Bodil Hald gennemgået den ca. 14 ha store Klammerhøj-hegning i Tibirke Bakker. Formålet med gennemgangen har været at vurdere naturpotentialet med udgangspunkt i Natura 2000 udpegningen og den eksisterende naturpleje på et så detaljeret niveau som muligt.

Udover at beskrive tilstanden peger rapporten på udfordringer og trusler i forhold til at indfri naturpotentialet. Endelig giver rapporten bud på, hvordan naturplejen kan justeres f.x. i forhold til græsningstryk, græsningsperiode, valg af dyreart, indførelse af andre/supplerende metoder m.v.

Rapport: Tibirke Bakker - Klammerhøj-hegningen

Klammerhøj-hegningen: Fotos juni 2018

Klammerhøj-hegningen: Fotos november 2018

Klammerhøj-hegningen: Natura2000 Tibirke Bakker

Klammerhøj-hegningen: Naturplejeemner, fotoeksempler

Klammerhøj-hegningen: Udbredelse af hedelyng