Kortlægning af kvælstoffølsom natur

Gribskov Kommune skal kortlægge kvælstoffølsom natur. Det drejer om heder, overdrev og moser, der i forvejen er beskyttede gennem naturbeskyttelseslovens §3. Vi vil derfor i perioden 20. juni – 1. oktober 2018 færdes på og undersøge nogle af disse områder.

Naturarealerne skal kortlægges for at gøre den fremtidige sagsbehandling ved miljøgodkendelser af husdyrbrug hurtigere og mere målrettet. Opgaven blev bestemt i Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015, og skal gennemføres i 2018.

I Gribskov Kommune skal vi kortlægge 18 arealer. Arealerne er fordelt over hele kommunen. Det er udvalgte arealer, der ligger inden for 1000 meter fra husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder. På kortet ses en masse blå områder. Det er inden for disse områder, vi skal kigge på naturarealerne.

 Se kort her

Kommunen har modtaget en teknisk anvisning fra Miljøstyrelsen for, hvordan kortlægningen skal foregå. De resultater vi får, skal tastes ind i Naturdatabasen under Danmarks Miljøportal. Det betyder, at alle data bliver offentligt tilgængelige.

Kommunens naturmedarbejdere skal vurdere, hvor grænsen på naturarealet går, og der skal laves en botanisk undersøgelse. Vi forventer, at hver kortlægning vil tage mellem 1-3 timer alt efter arealets størrelse og tilstand. Det er ikke muligt at oplyse lodsejerne om den præcise dato og tidspunkt for kortlægningen.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte biolog Sanne Scheibel på telefon 72 49 63 34 eller e-mail ssche@gribskov.dk