Dispensation fra fredningsbestemmelser

Hvis du har brug for en dispensation fra nogle fredningsbestemmelser, kan du kontakte Center for Teknik og Miljø.

Vi sender din ansøgning til Fredningsnævnet for Nordsjælland, sammen med Gribskov Kommunes udtalelse som myndighed for naturbeskyttelsesloven, planlov, byggelov mv.

Kontakt Center for Teknik og Miljø

 Læs om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Miljøstyrelsens hjemmeside

Fredskov er ikke det samme som en fredning. Myndigheden for fredskov er Naturstyrelsen, og lovgivningen er skovloven. Fredede bygninger er fredet efter en tredje lovgivning, hvor Kulturstyrelsen er myndighed.