Fredninger i Gribskov Kommune

I Gribskov Kommune har vi i alt 98 private, kommunale og statsejede fredninger.

Træer: Pibemølle Bøgetræ, Kongensgave Park, Rødbøg.

Stier: Gilbjerg stien, Oldtidsvejen.

Kilder: Skt. Helene Kilden, Røde kilde.

Kirkeomgivelse: Udsholt Kirke, Valby Kirke.

Fortidsminder samt omgivelser: Maglehøjene, Stendiger ved Tibirke Kirke.

Strande: Udsholt Strand, Smidstrup Strand.

Kystskrænter: Rågeleje, Tisvilde.

Sammenhængende naturområder: Heatherhill, Rusland.

Pleje af fredninger

Som kommune har vi en særlig ret og en forpligtelse til at pleje de fredede områder, hvor der er fastsat - eller hvor vi ønsker - en bestemt tilstand. Det kan være i fredede områder eller på lokaliteter, som er levesteder for sjældne planter og dyr med specielle krav til deres levesteder.

Kommunen plejer arealer på blandt andet Heatherhill og Rusland, ved hjælp af får og kreaturer. Plejeplanerne kan ses her under. 

Plejeplan Heatherhill

Plejeplan Rusland

Granly fredningen

Strandbakkerne (kommer snarest)