Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten på 11 strande sommeren igennem.

Der går 2-4 dage fra prøverne er taget til kommunen får resultatet.
Resultaterne af målingerne kan ses her på siden og hænger desuden på strandene der er udpeget til Blå Flag strande.

Se resultater fra badevandsanalyser i 2019

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Badevand i topklasse

På baggrund af badevandsanalyser bliver kvaliteten af strandenes badevand bedømt. Opnår en strand topkarakteren, Udmærket kvalitet, fire år i træk, vurderes stranden værdig til at få det Blå Flag. I Gribskov Kommune har de fleste af strandene opnået Blå Flag.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder uddyber beregningen af de enkelte klasser.

Læs bekendtgørelsen her

Alger og kortvarige forureninger

Kommunens badevand er af rigtig god kvalitet. Men det kan forekomme at vandet indeholder alger eller kortvarige forureninger, som kan genere både mennesker og dyr.

Alger

Der kan være risiko for opblomstring af alger på kommunens strande.

Gode råd om alger

  • Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  • Hvis du alligevel har badet, skyl da straks med rent vand.
  • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
  • Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger.
  • Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.
  • Fugle, kvæg og hunde er udsatte, fordi de ofte drikker store mængder vand fra søer og kyster. De bør derfor holdes fra kysterne og fra døde alger på sø- eller strandbredden.
  • Se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning ved den enkelte lokalitet.

Du kan læse mere om alger på livredningstjenestens hjemmeside

Badning efter kraftig regnskyl

Det kan være forbundet med sundhedsfare at bade efter kraftig regnskyl.
Følgende anbefales:

  • Gå ikke i vandet efter et længerevarende voldsomt regnskyl.
  • Bad ikke hvis vandet lugter kloak-agtigt eller der flyder affald i vandet.
  • Se efter om det Blå Flag er taget ned.