Hunde på stranden

I Gribskov Kommune er der ingen udpegede hunde-strande. Derfor gælder Lov om Naturbeskyttelse §22 for alle kyststrækninger i kommunen. Ifølge loven skal hunde være i snor, når de færdes på stranden i perioden 1. april til 30. september. Loven gælder også for private strande. Husk også at tage din hunds efterladenskaber med til nærmeste affaldsspand.
Hvis du føler dig generet af løse hunde på stranden, kan du ringe til politiet. Overtrædelse af loven medfører bødestraf.

Naturbeskyttelseslovens §22

Ingen hunde på Blå Flag strande

Hunde og andre hysdyr må ikke opholde sig i Blå Flag Zonen. Førerhunde og andre hunde på arbejde er dog undtaget. Afgrænsningen af Blå Flag stranden fremgår af infotavle på stranden, eller på oversigtskortene.

Læs mere om Blå Flag stranden på blaaflag.dk