Kystbeskyttelse og kystsikringslag

Nordsjællands kyst er en såkaldt erosionskyst, hvor havet hvert år fjerner dele af kysten. Derfor kan det visse steder være nødvendigt at sikre kysten mod havet. Ejer du en grund ud til kysten har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Kystbeskyttelse

Efter 1. september 2018 er kommunen myndighed i sager om kystbeskyttelse. Ansøgning om kystbeskyttelses udfyldes i det ansøgningsskema der findes herunder og indsendes på mail. OBS: 2/7-2020: Kommunen er ved at udarbejdet et nyt ansøgningsskema - ønsker du at søge om kystbeskyttelse, kontakt os venligst på tms@gribskov.dk, før du udfylder skemaet. 

Ansøgningsskema til kystbeskyttelse

Vejledning til ansøgningsskema

 VVM-screening efter miljøvurderingsloven - ansøgningsskema

Samtykkeerklæring

For yderligere information:

Lov om kystbeskyttelse

Kystdirektoratets hjemmeside

Adgang med maskiner til kysten

I forbindelse med etablering af kystsikring kan det være nødvendigt at køre ned på stranden med større maskiner.
Her kan du læse, hvor der er adgangsveje til kysten og søge om tilladelse til at bruge dem.

Vejledning og ansøgningsskema - maskiner på kysten

Tværkommunalt kystsikringsprojekt

I foråret 2014 indledte Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner et tværkommunalt samarbejde om at sikre og udvikle den Nordsjællandske kyst. Læs mere her om kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid 

Nordkystens Fremtid

Kystsikringslag

Grundejere har langs kysten organiseret sig i kystsikringslag, som varetager en fælles kystsikring. Nogle lag er organiseret med myndighedsgodkendte vedtægter andre uden. Myndighedsgodkendte vedtægter for kystsikringslag i Gribskov Kommune finder du her:

Tisvildeleje Kystsikringslag

Sankt Helenekilde Kystsikringslag

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse

Tisvilde Kystsikringslag Øst for Helenekilde

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Vest

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953

Kystsikringslaget Gilbjerghoved

Kystsikringslaget Børstrup Hage

Gilleleje Kystsikringslag

Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951

Kystsikringslaget Villingebæk Hage