Strandtrapper, bade- og bådebroer

Etablering af både strandtrapper samt bade- og bådebroer kræver en tilladelse.

Strandtrapper

Før du begynder etablering eller reetablering af strandtrapper skal du søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Denne gives af kystdirektoratet.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen

Sådan søger du dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

 Bade- og bådbroer

Før du påbegynder etablering af en bade- eller bådbro på pæle skal du have en tilladelse fra Gribskov Kommune. Udføres broen som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindre fri vandgennemstrømningen langs kysten, er det Kystdirektoratet som giver tilladelsen.

Gribskov Kommune har vedtaget en række retningslinjer for godkendelse af badebroer. Læs i vejledningen, hvordan du ansøger om hvad der vurderes ved behandling af ansøgningen:

Vejledning til ansøgning om etablering af bade- og bådebroer

Vil du vide mere?

Information om bade- og bådebroer

Regler om offentlighedens adgang til strande