Søer

Læs mere om søer i Gribskov Kommune - og hvilke søer, du kan skøjte på om vinteren.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en bestemt sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller om et bestemt tiltag kræver en dispensation, kan du henvende dig til team Natur og Vand.

Søerne i Gribskov Kommune er levested for en lang række dyre- og plantearter. Nogle arter er fredede og nogle arter, de såkaldte Bilag IV-arter, er også omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser.

Søer er beskyttet natur

Søer er beskyttet natur

Alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra Gribskov Kommune. En oprensning betragtes for eksempel som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag, der forbedrer tilstanden i søen.

Læs mere om beskyttet natur i Gribskov Kommune 

Etablering og oprensning af søer

Etablering og oprensning af søer

Planlægger du at etablere eller oprense en sø på din ejendom?

Vandhuller og søer er vigtige levesteder for dyr og planter. Nogle dyr findes i søen hele deres liv, mens andre bruger søen som ynglested eller kommer til søen for at drikke vand. Hvis et nyt vandhul anlægges rigtigt, kan det blive tilholdssted for mange forskellige arter. Det kan også være til stor glæde for ejeren.

Her på siden finder du informationer og materiale om, hvordan du skaber og vedligeholder et godt vandhul.

Inden du går i gang

Før du går i gang med dit projekt, er det en god idé at læse den information og det materiale, der er på denne side. Har du ubesvarede spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Natur & Vand på tms@gribskov.dk eller på tlf. nr. 7249 6009.

Når dit projekt fra starten af tager hensyn til de muligheder og restriktioner, der er i lovgivningen, har det større chance for en hurtig sagsbehandling og ikke mindst for lettere at blive godkendt.

I folderen Sådan får du et godt vandhul.pdf kan du læse om, hvordan du skaber og vedligeholder et godt vandhul.

Materiale

Følgende materiale kan hjælpe, når du planlægger dit projekt og søger om godkendelse hos kommunen. Her kan du læse de gængse standardvilkår for:

  • Du skal indsende et ansøgningsskema
    I skemaet kan du se, hvilke oplysninger kommunen skal bruge for at vurdere og godkende projektet.

Udfyld skemaet og send det - gerne via email - til: tms@gribskov.dk eller via almindelig post til: Gribskov Kommune, Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.

Hvornår må du skøjte på søer i Gribskov Kommune?

Hvornår må vi skøjte på Gribskovs søer?

Du skal være varsom med, hvilke søer du skøjter på om vinteren. Læs hvilke søer, som kommunen åbner for at skøjte på om vinteren.

I Gribskov Kommune måler vi is-tykkelsen på følgende 4 søer:

  • Helsinge Gadekær
  • Søen i Græsted Folkepark
  • Arresø ved Ramløse Havn
  • Lergravsøen i Dronningmølle

Vi undersøger isen inden for afmærkningen, ca. 150 m x 200m. Isen skal være over 13 cm tyk, før der kan åbnes for færdsel på isen. Du må KUN gå ud på isen, hvis skiltet "Færdsel på isen er tilladt" er sat op.

Aktuel vinter-status 2021

Helsinge Gadekær: Ikke åben for skøjtning

Søen i Græsted Folkepark: Ikke åben for skøjtning

Arresø ved Ramløse Havn: Ikke åben for skøjtning

Lergravsøen i Dronningmølle: Ikke åben for skøjtning

Gode råd

Selv når det er tilladt at gå på isen, skal du være opmærksom på følgende:
Brug din sunde fornuft. Vejret kan pludselig slå om og ændre på isens tykkelse
Tykkelsen er kun passende til skøjteløb og gåture.
Der kan stadig opstå farlige situationer, hvis mange mennesker går sammen ud på isen, eller hvis du danser eller hopper på isen.

Advarsel - her tjekker vi ikke

På følgende søer/gadekær måler kommunen ikke og der blev derfor ikke åbnet for færdsel:
Annisse gadekær, Dragstrup gadekær, Ramløse gadekær, Esbønderup gadekær, Græsted gadekær, Smidstrup gadekær, Udsholt gadekær, Vejby gadekær, Holløse Bredning, Alsønderup Engsø og Solbjerg Engsø.

Læs mere om sikkerhed

Sikkerhverdag.dk