Etablering og oprensning af søer

Planlægger du at etablere eller oprense en sø på din ejendom?

Vandhuller og søer er vigtige levesteder for dyr og planter. Nogle dyr findes i søen hele deres liv, mens andre bruger søen som ynglested eller kommer til søen for at drikke vand. Hvis et nyt vandhul anlægges rigtigt, kan det blive tilholdssted for mange forskellige arter. Det kan også være til stor glæde for ejeren.

Her på siden finder du informationer og materiale om, hvordan du skaber og vedligeholder et godt vandhul.

Inden du går i gang

Før du går i gang med dit projekt, er det en god idé at læse den information og det materiale, der er på denne side. Har du ubesvarede spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Natur & Vand på tms@gribskov.dk eller på tlf. nr. 7249 6009.

Når dit projekt fra starten af tager hensyn til de muligheder og restriktioner, der er i lovgivningen, har det større chance for en hurtig sagsbehandling og ikke mindst for lettere at blive godkendt.

I folderen Sådan får du et godt vandhul.pdf kan du læse om, hvordan du skaber og vedligeholder et godt vandhul.

Materiale

Følgende materiale kan hjælpe, når du planlægger dit projekt og søger om godkendelse hos kommunen. Her kan du læse de gængse standardvilkår for:

  • Du skal indsende et ansøgningsskema
    I skemaet kan du se, hvilke oplysninger kommunen skal bruge for at vurdere og godkende projektet.

Udfyld skemaet og send det - gerne via email - til: tms@gribskov.dk eller via almindelig post til: Gribskov Kommune, Det Tekniske Område, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge.