Søer er beskyttet natur

Alle søer over 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Det betyder, at man ikke må ændre tilstanden uden en dispensation fra Gribskov Kommune. En oprensning betragtes for eksempel som en tilstandsændring, selvom det er et tiltag, der forbedrer tilstanden i søen.

Læs mere om beskyttet natur i Gribskov Kommune