Vandløb og dræn

Hvad kræver tilladelse eller godkendelse? Følgende kræver vandløbsmyndighedens tilladelse:

  • Tiltag der kan ændre vandføringsevnen
  • Ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit
  • Etablering af broer, overkørsler samt skråningssikring
  • Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende. 
  • Terrænændringer, etablering af faste hegn, bygninger, beplantninger og lignende tættere end 5 m. fra vandløbets øverste kant
  • Etablering af vandingssteder
  • Restaurering og regulering
  • Fjernelse af beplantning i 2 m. bræmmen.

Tilladelse søges hos Gribskov Kommunes vandløbsmyndighed.

Kontakt vandløbsmyndigheden

Vandløbsmyndigheden er altid interesseret i oplysninger om forhold, som du mener, kan være til skade for vandløbene. Hvis vi hører fra dig, vil vi besigtige forholdene alene eller sammen med dig. Skriv til: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6009

Links til undersider